vavaoko

» registrace: 16.01.2012
» 71, muž
» děl: 344
» komentářů: 25404 / 10392
kategorie:
Mám rýmu!!!
» 22.06.2020
» autor: vavaoko
» komentářů: 27(17)
» tipů: 33
Jana Lucemburského v jeho poslední bitvě u Kresčaku doprovázeli jeho rytíři. Dlouholetí spolubojovníci z mnohých řeží. Aby mohli splnit přání slepého krále a dovést jej do bitevní vřavy, svázali své koně s koněm královým a vyrazili na smrt. Padli. Jejich jména neznáme. Je však jisté, že to byli stateční a věrní muži.
» 29.02.2020
» autor: vavaoko
» komentářů: 31(18)
» tipů: 31
Nic.
» 24.02.2020
» autor: vavaoko
» komentářů: 30(15)
» tipů: 23
Někdy se prostě unaví i Múza.
» 13.02.2020
» autor: vavaoko
» komentářů: 25(13)
» tipů: 19
O plavcích na Vltavě bylo napsáno mnoho. Jak vypadá vor, ví i malé děti. Mne zaujala jiná věc. Když jsem pozoroval řeku pod přehradou, bylo mi jasné, že tudy prostě vory plout nemohly. Po cestě od Horní Vltavice, či Frymburka a někdy i až od Chlumu, prostě museli zastavit. Prameny dlouhých klád neměli šanci překonat několik kilometrů balvanitého řečiště až do Vyššího Brodu. Tenkrát to bylo jasné i plavcům a proto přistávali kousek nad dnešní hrází u vorařské louky. Zde vory rozebrali a pomocí volských potahů, převáželi kmeny do Vyššího Brodu. Klášter za to povozníčkům vyplácel 3 groše za fůru. Cesta tam a zpět trvala celý den. Ale byla to placená práce a té tenkrát nebylo mnoho. Majitelé spřežení na tom byli finančně velice dobře. A to i přes to, že osm dní v roce museli pracovat zdarma. Byla ti daň klášteru. Nezdá se to být mnoho. Za groš tehdy byla třeba slepice. Ale byly to peníze za práci. Většina pracovala zdarma
» 31.12.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 22(15)
» tipů: 28
Ještě to pamatujeme. Někteří.
» 08.12.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 31(17)
» tipů: 26
..
» 14.11.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 27(14)
» tipů: 24
Morová epidemie, jež ve čtrnáctém století zasáhla Evropu, přišla z Asie. Zdecimovala obyvatelstvo nebývalou měrou. Moru tenkrát podlehla třetina všech obyvatel. Čech se pohroma dotkla jen letmo, ale i přesto nás připravila i o královnu. Nemoci podlehla Blanka z Valois, (1316 – 1348) první manželka Karla čtvrtého (1316 – 1378). Přenašečem nemoci byli paraziti žijící na krysách. Ty se vyskytovaly kdekoliv. Hlavně však ve městech, na hradech u vojska, v klášterech a tam, kde měly dobré podmínky pro své rozmnožování. Tedy velký nepořádek a špatné hygienické podmínky. Tedy, vlastně všude.
» 03.11.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 30(14)
» tipů: 26
Revolta, povstání, revoluce. Jsou jako potopa. Jako zemětřesení, či jiná přírodní pohroma. A také mají vždy důvod a následky. Pohled historie na husitství měnil s režimy, vládnoucími naší zemi. Snaha přepsat dějiny a postavit husity do lepšího světla zde byla již za mého mládí. Je pravdou, že husity moc nemusím. Ale zároveň chápu jejich motivaci. Tedy některých. Ale tak tomu u revolucí bývá vždy. Na vině husitského řádění je slabý král, silná, bohatá, nemilosrdná katolická církev a pyšná šlechta. Jakmile totiž lidé dřou a přesto umírají hlady, nemají daleko k tomu, aby se vzbouřili. V konečném důsledku si však ti nejchudší vzpourou na dlouho nepolepší, ale to v momentě výbuchu vzteku neřeší
» 26.10.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 25(13)
» tipů: 20
Marie Terezie (1717 – 1780) svým výnosem zakázala používání mučení k získání výpovědi zločinců. Také pronásledování podezřelých z čarodějnictví bylo jejím rozhodnutím zakázáno. To vše ke smůle těch, kdo na tom všem nesmírně bohatli i těch kdo se takto zbavovali nepříjemných sousedů. Bič a cejch si, ovšem, nechala v záloze. Nejde to totiž se všemi po dobrém. Také poslala děti od 5 do 12 let do školy. Omezila robotu a dala jí řád. Zavedla úřednickou správu, tedy byrokracii. Dříve všude seděli příslušníci šlechty. Nyní však státní úředníci. Byrokraté. (Až v našich časech toto označení získalo hanlivý nádech. Byrokrat se byl opravdu jen státní úředník.) Zavedla číslování domů a spoustu dalších věcí. A hlavně si spočítala lidi. V říši bylo 18,8 mil. Lidí. Čechů 2,26 miliónu. Potřebovala peníze od všech. A dostala je. Ono lidem to počítání nevadilo. Ale jen do chvíle, kdy si Maruška je spočítala a poslala na ně své byrokraty. Platili totiž daně. Ne šlechtici, nebo jinému pánu, který si z nich dříve uzobnul pro sebe, ale státu. Tedy Marušce. Sedlák poslal synka studovat a ten, po čase, zmáčknul tatíka o daně. Musel. Byl placen státem. Byl pod penzí a musel poslouchat. A poslouchal. Maruška zrušila mučení, ale bič si upletla nový. Mnohem delší a na všechny. Byla to moudrá paní.
» 29.08.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 32(17)
» tipů: 26
30. 5. 1434 prohráli radikální husité bitvu u Lipan. Nebyl to však jejich konec. Táborských husitů se porážka příliš nedotkla. Tito, se svými spojenci svolanými z celých Čech a vedeni Janem Roháčem z Dubé (1374 – 1437) napadli Soběslav patřící do majetku Oldřicha II z Rožmberka. Město vyplení a vypálí. A to neměli dělat. Oldřich se mstí. Jeho vojsko napadá hrady a tvrze mající husitskou posádku a dobývá je, jeden po druhém. V případě Lomnice nad Lužnicí naráží na silný odpor a z Tábora se blíží pomoc pro obléhané. Táborští vyslali snad 1000 mužů ve zbroji a se zásobami a podařilo se jim zásoby doručit obléhaným. Oldřichovo vojsko nezasahuje a nechává táborské i odjet. Sleduje je však a na Pelhřimovsku u vsi Křeče, táborské napadá. Překvapení husité nestačí sestavit vozovou hradbu a dojde k masakru. 800 husitů je zabito. Pokud si uvědomíme, že u Lipan jich padlo 1300, je jasné, že to nebyla jen šarvátka, ale praktický konec radikálních husitů. Oni se totiž z porážky nikdy nevzpamatovali. Boj na hradě Sionu byl jen poslední šarvátkou desítek radikálů v čele s Roháčem. Mnoho zbylých husitů se dávalo najmout do vojsk jiných pánů, někteří dokonce bojovali ve vojsku krále Zikmunda proti Turkům. Zlato je zlato.
» 25.08.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 24(14)
» tipů: 20
...
» 14.07.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 32(18)
» tipů: 26
...
» 14.04.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 25(17)
» tipů: 17
Psal jsem to pro Adalim. Ale říkala, abych to sem pověsil. Poslouchat se musí..
» 08.04.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 24(14)
» tipů: 23
Borová Lada byla založena v roce 1745. Byla to ves pro dřevaře. V roce 1790 zde však vznikla i sklárna, která vyráběla skleněné korálky pro růžence, lidově zvané páteříky. Stálo zde již 14 domů. Obyvatelstvo bylo německé národnosti. Vsi se přezdívalo i „Žebravé domky“. V polovině 19. století zde žilo již 107 lidí ve dvaceti domech. Byla tu i malá kaple. Nyní zde není skoro nic.
» 05.03.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 23(12)
» tipů: 21
Geologové říkají, že balvany ve Vltavě nejsou odnikud přineseny. Stejně jako Čertova stěna a několik dalších lokalit u nás, vznikly prý erozí. Tedy dlouhodobým obrušováním. Balvan pod lávkou v Loučovicích znám již padesát let. A na rozdíl ode mne, vypadá stále stejně. Je stejně veliký, stabilní a žulový. Za dalších padesát let bude jistě vypadat také tak. Pro kameny čas nic neznamená. Snad proto vypadají tak spokojeně. Alespoň ty, které já znám.
» 18.02.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 41(22)
» tipů: 30
Šumavskými Zahrádkami teplá Vltava jen prošumí a probublá. Kamenité dno a prahy z valounů nenechají její hladinu v klidu. Je tu krásně v létě a prý i v zimě. Je tu památný tis, Pravětínská lada, velké tábořište pro vodáky, chaty a dlouhý náhon k pile, o němž se nedá nic více dohledat. Obec zanikla a nikdo mi nebyl schopen o pile nic bližšího říci. Ta místa jsou silně poznamenána lidskými vášněmi. Celé okolí je jakoby vygumováno z map a poté znovu zakresleno bez lidí. Přírodě to však nevadí. Ji nezajímají lidé. Stačí se podívat na staré fotografie a obrázky těch míst a je hned vidět proč. Řeka se nezměnila. Mění se jen lidé.
» 27.01.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 37(19)
» tipů: 30
27. října 1108 se na hradě Vraclav koná velké shromáždění českých velmožů. Svatopluk, mimo jiné, vyčte Vršovcům Mutinovo údajné chování a přidá i další hříchy proto svému rodu, včetně vraždy strýce Jaromíra. Mutina je vzápětí zavražděn. Opět je napaden hrad Libice a všichni tamní Vršovci pobiti. Také v Praze a jinde se Vršovci stávají lovnou zvěří. Jsou bez milosti pobíjeni. Umírá na 300 mužů, žen i dětí. Opět však zřejmě nejsou pobiti všichni. Již 21. 9.1109, kdosi probodne Svatopluka kopím. Samozřejmě zezadu, jak také jinak? Vrah není nikdy dopaden. Podle jiných pramenů, byl kníže Svatopluk zabit v lese. Mě se však líbí tato verze. Ono je těžké, věřit jakékoliv verzi. Vše z těch časů je nutno brát s rezervou. A já si, ostatně, nečiním právo na pravdu. Mne zajímá příběh, pohnutky a myšlenky těch lidí. Na pravdu jsou tu lidé mnohem povolanější, než básník se zálibou v historii Čechů.
» 22.01.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 22(13)
» tipů: 24
Zase kousek z chystané knihy o řece Vltavě.
» 05.01.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 34(18)
» tipů: 30
Ve Františkově je elektrárna. Má předlouhý náhon a Francisovu turbínu. Původně tam stávala sklárna. Poté papírna, fabrika na díly do německých proudových letadel a poté to vše zlikvidovala naše armáda. Nyní je tu elektrárna a opodál skála, zvaná Pivní hrnec. A je tu Vltava. Již to není potok. V noci, když není vidět objekty a měsíc svítí, ve stříbře řeky kreslí vlnky obrázky z minulosti. Sedím u řeky a přede mnou defilují příběhy, jež si již nikdo nemůže pamatovat.
» 26.12.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 24(13)
» tipů: 22
1|2|3|4|5|6|7|8|9 ... 18

© 2011 - 2023 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.