vavaoko

» registrace: 16.01.2012
» 67, muž
» děl: 335
» komentářů: 24640 / 10133
kategorie:
Marie Terezie (1717 – 1780) svým výnosem zakázala používání mučení k získání výpovědi zločinců. Také pronásledování podezřelých z čarodějnictví bylo jejím rozhodnutím zakázáno. To vše ke smůle těch, kdo na tom všem nesmírně bohatli i těch kdo se takto zbavovali nepříjemných sousedů. Bič a cejch si, ovšem, nechala v záloze. Nejde to totiž se všemi po dobrém. Také poslala děti od 5 do 12 let do školy. Omezila robotu a dala jí řád. Zavedla úřednickou správu, tedy byrokracii. Dříve všude seděli příslušníci šlechty. Nyní však státní úředníci. Byrokraté. (Až v našich časech toto označení získalo hanlivý nádech. Byrokrat se byl opravdu jen státní úředník.) Zavedla číslování domů a spoustu dalších věcí. A hlavně si spočítala lidi. V říši bylo 18,8 mil. Lidí. Čechů 2,26 miliónu. Potřebovala peníze od všech. A dostala je. Ono lidem to počítání nevadilo. Ale jen do chvíle, kdy si Maruška je spočítala a poslala na ně své byrokraty. Platili totiž daně. Ne šlechtici, nebo jinému pánu, který si z nich dříve uzobnul pro sebe, ale státu. Tedy Marušce. Sedlák poslal synka studovat a ten, po čase, zmáčknul tatíka o daně. Musel. Byl placen státem. Byl pod penzí a musel poslouchat. A poslouchal. Maruška zrušila mučení, ale bič si upletla nový. Mnohem delší a na všechny. Byla to moudrá paní.
» 29.08.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 32(17)
» tipů: 34
30. 5. 1434 prohráli radikální husité bitvu u Lipan. Nebyl to však jejich konec. Táborských husitů se porážka příliš nedotkla. Tito, se svými spojenci svolanými z celých Čech a vedeni Janem Roháčem z Dubé (1374 – 1437) napadli Soběslav patřící do majetku Oldřicha II z Rožmberka. Město vyplení a vypálí. A to neměli dělat. Oldřich se mstí. Jeho vojsko napadá hrady a tvrze mající husitskou posádku a dobývá je, jeden po druhém. V případě Lomnice nad Lužnicí naráží na silný odpor a z Tábora se blíží pomoc pro obléhané. Táborští vyslali snad 1000 mužů ve zbroji a se zásobami a podařilo se jim zásoby doručit obléhaným. Oldřichovo vojsko nezasahuje a nechává táborské i odjet. Sleduje je však a na Pelhřimovsku u vsi Křeče, táborské napadá. Překvapení husité nestačí sestavit vozovou hradbu a dojde k masakru. 800 husitů je zabito. Pokud si uvědomíme, že u Lipan jich padlo 1300, je jasné, že to nebyla jen šarvátka, ale praktický konec radikálních husitů. Oni se totiž z porážky nikdy nevzpamatovali. Boj na hradě Sionu byl jen poslední šarvátkou desítek radikálů v čele s Roháčem. Mnoho zbylých husitů se dávalo najmout do vojsk jiných pánů, někteří dokonce bojovali ve vojsku krále Zikmunda proti Turkům. Zlato je zlato.
» 25.08.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 22(13)
» tipů: 26
...
» 14.07.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 32(18)
» tipů: 34
...
» 14.04.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 25(17)
» tipů: 25
Psal jsem to pro Adalim. Ale říkala, abych to sem pověsil. Poslouchat se musí..
» 08.04.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 24(14)
» tipů: 31
Borová Lada byla založena v roce 1745. Byla to ves pro dřevaře. V roce 1790 zde však vznikla i sklárna, která vyráběla skleněné korálky pro růžence, lidově zvané páteříky. Stálo zde již 14 domů. Obyvatelstvo bylo německé národnosti. Vsi se přezdívalo i „Žebravé domky“. V polovině 19. století zde žilo již 107 lidí ve dvaceti domech. Byla tu i malá kaple. Nyní zde není skoro nic.
» 05.03.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 23(12)
» tipů: 29
Geologové říkají, že balvany ve Vltavě nejsou odnikud přineseny. Stejně jako Čertova stěna a několik dalších lokalit u nás, vznikly prý erozí. Tedy dlouhodobým obrušováním. Balvan pod lávkou v Loučovicích znám již padesát let. A na rozdíl ode mne, vypadá stále stejně. Je stejně veliký, stabilní a žulový. Za dalších padesát let bude jistě vypadat také tak. Pro kameny čas nic neznamená. Snad proto vypadají tak spokojeně. Alespoň ty, které já znám.
» 18.02.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 41(22)
» tipů: 36
Šumavskými Zahrádkami teplá Vltava jen prošumí a probublá. Kamenité dno a prahy z valounů nenechají její hladinu v klidu. Je tu krásně v létě a prý i v zimě. Je tu památný tis, Pravětínská lada, velké tábořište pro vodáky, chaty a dlouhý náhon k pile, o němž se nedá nic více dohledat. Obec zanikla a nikdo mi nebyl schopen o pile nic bližšího říci. Ta místa jsou silně poznamenána lidskými vášněmi. Celé okolí je jakoby vygumováno z map a poté znovu zakresleno bez lidí. Přírodě to však nevadí. Ji nezajímají lidé. Stačí se podívat na staré fotografie a obrázky těch míst a je hned vidět proč. Řeka se nezměnila. Mění se jen lidé.
» 27.01.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 37(19)
» tipů: 38
27. října 1108 se na hradě Vraclav koná velké shromáždění českých velmožů. Svatopluk, mimo jiné, vyčte Vršovcům Mutinovo údajné chování a přidá i další hříchy proto svému rodu, včetně vraždy strýce Jaromíra. Mutina je vzápětí zavražděn. Opět je napaden hrad Libice a všichni tamní Vršovci pobiti. Také v Praze a jinde se Vršovci stávají lovnou zvěří. Jsou bez milosti pobíjeni. Umírá na 300 mužů, žen i dětí. Opět však zřejmě nejsou pobiti všichni. Již 21. 9.1109, kdosi probodne Svatopluka kopím. Samozřejmě zezadu, jak také jinak? Vrah není nikdy dopaden. Podle jiných pramenů, byl kníže Svatopluk zabit v lese. Mě se však líbí tato verze. Ono je těžké, věřit jakékoliv verzi. Vše z těch časů je nutno brát s rezervou. A já si, ostatně, nečiním právo na pravdu. Mne zajímá příběh, pohnutky a myšlenky těch lidí. Na pravdu jsou tu lidé mnohem povolanější, než básník se zálibou v historii Čechů.
» 22.01.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 22(13)
» tipů: 28
Zase kousek z chystané knihy o řece Vltavě.
» 05.01.2019
» autor: vavaoko
» komentářů: 34(18)
» tipů: 36
Ve Františkově je elektrárna. Má předlouhý náhon a Francisovu turbínu. Původně tam stávala sklárna. Poté papírna, fabrika na díly do německých proudových letadel a poté to vše zlikvidovala naše armáda. Nyní je tu elektrárna a opodál skála, zvaná Pivní hrnec. A je tu Vltava. Již to není potok. V noci, když není vidět objekty a měsíc svítí, ve stříbře řeky kreslí vlnky obrázky z minulosti. Sedím u řeky a přede mnou defilují příběhy, jež si již nikdo nemůže pamatovat.
» 26.12.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 24(13)
» tipů: 28
Jen ukázka z mého psaní o řece Vltavě
» 18.12.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 24(13)
» tipů: 23
Část rodu Vršovců se po obsazení hradu na Libici usazuje. Jsou s Přemyslovci tak zadobře, že kníže Boleslav třetí Ryšavý (965 – 1037) za jednoho z nich provdá svou jedinou dceru. Vše je však jen do času. Kníže totiž nemá syna. Má však dva bratry. Jaromíra (před 875 – 1035) a Oldřicha (? 975 – 1034). Ty však nemá rád a chce se jich zbavit. Jaromíra nechává vykastrovat a na Oldřicha posílá vrahy. S pomocí jejich matky Emmy (? 950 – 1005) se však bratrům podaří uniknout do ciziny.
» 14.12.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 21(12)
» tipů: 27
Boleslavova útěku před vojskem mocného rodu Vršovců, využívá jeho jmenovec. Polský kníže Boleslav chrabrý (? 966 – 1025). Vtrhne do Čech a na knížecí stolec dosadí Vladivoje (? – 1003) O tom je známo jen to, že nezřízeně pil a upil se k smrti. Další opilec jménem Thiddag (? – 1017) obsazuje biskupský stolec.
» 07.12.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 26(14)
» tipů: 28
Biskup Vojtěch (957 997) byl svědkem vraždy. Rozzuřený dav mužů vniknul do baziliky sv. Jiří na pražském hradě a ubil tam nevěrnou ženu jednoho z nich. Vojtěch, jenž dobře nevycházel ani s nimi, ani s knížetem Boleslavem Druhým, jemuž vyčítal mnohoženství, obchodování s otroky, alkoholismus a jiné věci, odchází ze země. Příliš si tím však nepolepší. Pohanským Prusům, u nichž nachází asyl, dojde s biskupem trpělivost a udělají si z něj terč pro své šípy.
» 26.11.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 26(14)
» tipů: 28
Užijte si to!
» 09.09.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 25(17)
» tipů: 32
Nevíme, zda je to pravda, ale pověst praví, že kníže Svatopluk první (? – 894), měl tři syny. Známi jsou však jen dva. Svatopluk druhý a Mojmír. O Predslavovi, jenž měl, snad, být třetím synem, se téměř nic neví. Pověst však hovoří o třech synech a prutech. Nevím ani, jestli pruty byly z javoru, ale to je asi jedno. Ale určitě nešlo o pruty na pomlázku.
» 02.07.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 25(14)
» tipů: 34
Napadla mne nad fotografií mého vnoučka.
» 02.04.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 39(23)
» tipů: 42
Kanibalismus se netýká jen hluboké historie. Na našem území byl zjištěn jeho výskyt ve vykopávkách na několika místech na Moravě a i na území nynějších Čech. Vykopávky v jihomoravské Cezavě u Bučiny, dokládají hromadné kanibalské hostiny z let 1900 – 750 před naším letopočtem. V Chmelíně u Otrokovic byla nalezena podobná lidožroutská hostina, stará však až 3000let před naším letopočtem. V Čechách se podobně choval lid lužické kultury, jenž soupeřil o území s lidem knovízské kultury. Třeba v jámě u Čachovic bylo nalezeno mnoho pozůstatků lidí, kteří byli snědeni při náboženských obřadech. Ale kanibalismem se lidé zaobírají i mnohem později. Také hladomor občas donutil lidi pojídat lidské maso. U nás jsou u tomto záznamy z let 1282 a z let 1316 až 1317. Lidé jsou v nouzi dobří. Tak tedy: Dáte si stehýnko?
» 05.03.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 39(21)
» tipů: 39
O bitvě na Bílé hoře toho bylo napsáno mnoho. O statečnosti Moravských pluků, umírajících u zdi obory a podobně. Jenže ono je to trochu jinak. Ty pluky byly moravské jen podle jména. Moravští stavové si najali žoldnéře. Byla to to směska lidí z celé Evropy, bojujících za kohokoliv, kdo jim zaplatí. Samozřejmě předem zaplatí. Byli připraveni i zemřít, pro peníze. Těch však nedostali tolik, kolik bylo dohodnuto, a tak valná část záloh do boje prostě vůbec nezasáhla a vzdala se bez boje. Ti, kdo bojovali, měli značné ztráty, ale hlavně byli pobíjeni na útěku. Ne. Nebyla to slavná porážka. Zajímavé na tom je, že stavy měli jakousi smlouvu o konfederaci zvanou Koruna česká. Členy bylo: České království, Uhersko, Rakousy, Lužice, Slezsko a Morava. Taková V5 že?
» 04.03.2018
» autor: vavaoko
» komentářů: 35(19)
» tipů: 34
1|2|3|4|5|6|7|8|9 ... 17


« jméno
« heslo
» Registrace
» Zapomenuté heslo?
online
Hazentla [1]
narozeniny
Helen [7], Lenkka [7]


© 2011 - 2019 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

Patos

Ty nejlepší útržky z každodenního, místy bláznivého, života.

Ladič pian

Ladíme, opravujeme, provádíme posudky klavírů a pianin.