Pravidla pro autory


Uživatel má právo:

 1. na jeden řádně registrovaný účet a s ním spojenou přezdívku (nick),
 2. na zrušení registrace (tj. na vymazání svého účtu) na serveru, a to po zaslání výslovné žádosti správci serveru e-mailem na info@libres.cz z registrační e-mailové adresy účtu,
 3. obracet se na editory se žádostí o částečnou jazykovou korekci svých příspěvků (tj. děl, nikoliv komentářů, atd.) ve smyslu oprav i/y, mě/mně, s/z, velkých písmen, čárek v souvětích,
 4. kromě publikování vlastní tvorby (1 dílo za kalendářní den) navíc komentovat díla jiných autorů a vyjadřovat se v diskusích,
 5. obrátit se na správce v případě, že je na serveru poškozován jiným uživatelem nebo skupinou uživatelů, a to výhradně prostřednictvím odkazu KONTAKT, nikoliv prostřednictvím dohadů na chatu, vzkazů, profilů autorů, komentářů pod díly, děl či anotací; takováto oznámení budou bez výjimky smazána. Oznamovací údaje budou obsahovat přímý link vedoucí k této události, případně název díla - cokoliv, co urychlí řešení situace,
 6. na změnu přezdívky v závažných případech, a to zásahem správce,
 7. vložit jiného uživatele do ignorace, v důsledku čehož nebude možné vzájemné zasílání zpráv, komentování, hodnocení děl a sdílení poznámek mezi těmito uživateli.

Uživatel:

 1. nese plnou odpovědnost za obsah svých příspěvků i za případné vstupy na webové stránky doporučované jinými autory; u převzatých materiálů, ať už mají jakoukoliv podobu, je povinen uvést jejich zdroj,
 2. je povinen chovat se slušně vůči dalším uživatelům a dodržovat zásady slušného chování tohoto serveru,
 3. chrání svůj účet silným heslem, které nikomu nesděluje,
 4. každým svým přihlášením souhlasí s aktuálně platnými pravidly pro autory,
 5. je povinen respektovat rozhodnutí správců serveru libres.cz.

Uživatelům je výslovně zakázáno:

 1. napodobovat svým nickem přezdívky jiných uživatelů, kteří se zaregistrovali dříve,
 2. používat nicky, které jsou v rozporu s dobrými mravy,
 3. používat nicky, které by mohly uživatele uvádět v omyl (např. správce, administrátor, editor, atd.),
 4. uveřejňování osobních údajů, jako jsou adresa bydliště, telefonní čísla, mailové adresy, čísla dokladů, atd. Pokud autoři použijí osobní údaje při soukromé komunikaci, činí tak na vlastní riziko a případné zneužití těchto údajů je čistě jejich soukromou záležitostí,
 5. verbálně napadat a pomlouvat ostatní uživatele serveru, ať už v komentářích či v samotných dílech. Pomluva je chápána jako takový nepravdivý výrok o jiném uživateli serveru, který dotyčného uživatele poškozuje v očích komunity serveru libres.cz,
 6. zveřejňovat vulgární, rasistické, pornografické, politicky radikální, nemorální a útočné materiály, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR; částečně vytečkované, vyhvězdičkované či jakkoliv jinak upravené výrazy spadající do těchto kategorií budou brány tak, jako by bylo jejich znění úplné,
 7. posílání, vyžadování a zveřejňování materiálů s warezem, cracky, sériovými čísly a dalšími nelegálními věcmi,
 8. zveřejňovat odeslanou i obdrženou soukromou poštu (včetně citace její části či citlivých údajů z ní získaných) bez souhlasu obou stran,
 9. po zablokování účtu zakládat účet nový - takovéto účty budou blokovány bez jakéhokoliv varování,
 10. zasílat nevyžádané zprávy nebo-li spamy,
 11. propagovat vlastní aktivity, ať již jsou komerční či nekomerční, a provozovat prostřednictvím těchto stránek jakoukoli výdělečnou činnost, výjimkou jsou pouze naše vlastní komerční aktivity,
 12. registrovat se zde za účelem vložení krátkých ukázek svých děl s odkazy na cizí servery, kde si ostatní autoři mohou přečíst zbytek díla,
 13. jakkoliv zneužívat chyby na serveru; případné chyby jsou uživatelé povinni neprodleně hlásit správci serveru, a to soukromou cestou přes KONTAKT - není dovoleno zveřejňovat návody vedoucí k těmto chybám.

Sankce za porušení pravidel:

 1. dílo, diskuzní příspěvek, či komentář, které porušují pravidla serveru, jsou odstraněny v souladu s výše uvedenými pravidly správcem,
 2. v případě neuposlechnutí pokynu některého ze správců, příp. opakovaného prohřešku, může kterýkoli ze správců udělit uživateli tzv. „varování“:
  - První varování = pouze napomenutí
  - Druhé varování = ban na jeden týden
  - Třetí varování = ban na jeden měsíc
  - Další porušení = trvalý ban
  V závažných případech lze udělit trvalý ban ihned, bez varování,
 3. pokud zde bude mít autor víc jak jeden účet, budou mu všechny zablokovány,
 4. veškerá varování a blokace jsou soukromou záležitostí mezi správou a autorem - bez zveřejnění, to jest, pokud vznikne mezi autory problém, do něhož je zapojena administrace, celé řešení i důsledek jsou POUZE záležitostí přímých účastníků a administrace, nikoho jiného,

Pravidla diskuzního fóra:

 1. v případě měsíční neaktivity v založeném vlákně se toto vlákno automaticky uzamkne,
 2. kdokoliv má možnost požádat správce o odemčení tématu, podmínkou žádosti je uvedení komentáře, který tam chce autor zveřejnit.

Závěrečná ustanovení:

 1. díla a komentáře nebudou bez vědomí a souhlasu jejich autorů administrátory Libresu zveřejňovány mimo Libres; ze strany administrace není ohroženo autorství děl a komentářů,
 2. správce serveru si vyhrazuje právo podmínky doplnit,
 3. porušení pravidel či nevhodné chování velmi doporučujeme co nejdříve hlásit správcům přes kontaktní formulář v sekci KONTAKT; administrace sama nemůže 100% odfiltrovat všechny problémy. Pokud se autor cítí povznesen a administraci neinformuje (nebo nechce, protože nechce být "informátor" a raději se tak postaví za agresora), může dojít k tomu, že problém nebude zachycen a řešen vůbec, nebo bude, ale s větší či menší prodlevou,
 4. proti ustanovením všech pravidel a příslušným administračním krokům není žádné vyšší odvolání.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání stránek, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním stránek.


Tyto podmínky jsou platné od 28.10.2016.

Užitečné odkazy:


© 2011 - 2024 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.