Kořist. Pokračování Křídel dravce

Keltovéé, Germáni, Slované. A nad kopcem krouží dravec..
» autor: vavaoko
Svého času na naše území začali pronikat Germáni. Různorodé kmeny hledaly novou zem. Neustále se vzájemně napadali a jejich území jim bylo malé. Proto překračovali hraniční hory a pokoušeli se o ovládnutí území za nimi. Z východu přicházeli Slované. Ti nebyli méně bojechtiví a vzájemné šarvátky s Germány, byly zcela běžné. Keltové, kteří (od dob, kdy byli poraženi v boji o Řím) netoužili po boji, se ocitli ve dvojím ohni. Keltské kmeny nebyly velké a ke své škodě, žily odděleně a nedokázaly společně čelit nebezpečí.


Kořist

Lesem na vrcholu kopce se tiše plíží trojice mužů. Beze slova, kryjíce se za stromy a keři, opatrně našlapují v suchém listí. Pozorně se rozhlíží. Vidí vykácené stromy. Vyšlapanou stezku. Kameny poskládané do zídek kolem zarůstajících políček a další stopy lidské činnosti. A to je to, co zastavilo postup jejich i velkého houfu válečníků, jdoucích za nimi.
Markomanská tlupa jdoucí za kořistí, byla zastavena vůdcovým gestem a přitisknuta k zemi.
Muži seskočili z malých koní a odvedli je do stínu lesa. Tři muži jsou vysláni na výzvědy. K vůdcově radosti, se jako první přihlásil Run. Jeho nejstarší syn. Pyšně mu pokyne. Potom slézá z koně a usedá na několik kůží, které již nastlala do trávy jeho dcera. Bojovníci ukrytí v lese se občerstvují kusy masa a čekají na příchod zvědů.
Všichni jsou přesvědčeni, že se jim konečně podařilo najít keltské sídliště o kterém slyšeli a které hledali..
Kořist, jaká na takovém místě čeká, bude jistě obrovská. Proto se vydávají na podobné výpravy. Cena, kterou snad zaplatí za dobytí oppida, bude zřejmě také vysoká.
Keltové jsou skvělí a stateční bojovníci a každý boj s nimi, znamená velké ztráty. To však nemůže odradit žádného z vůdců. Bohatství a sláva, plynoucí z vítězství, je cennější než život v poddanství a bídě. Proto mají vůdcové vždy dost vojáků ochotných nechat se i zabít.
Naproti tomu, Keltové, poté co se, krutě poraženi, vrátili výpravy na jihu usadili na místech která se jim líbila a tam žijí a pracují v klidu míru. Ke své smůle se však již nikdy nespojili a omezená skupina Keltů nemůže dlouho vzdorovat obrovské přesile germánských hord.
Proto se nyní tři muži, vyzbrojeni kopími a meči, plíží kolem stezky. Kolem je ticha jen podzimní vítr pohybuje větvemi stromů.

Run náhle padne k zemi a oba jeho spolubojovníci udělají totéž. Před nimi stojí zeď z velkých kamenů. Vysoká a pevná. Run se pomalu plíží kolem zdi a oba průvodci jej následují. Po několika metrech se zeď láme a Run vidí cestu kolem ní, další vysoké zdi a bránu. Pevnou, břevnovou opevněnou bránu a ke svému překvapení, vidí, že brána je otevřena. Run vstupuje na cestu, připraven uskočit při prvním náznaku nebezpečí. Odnikud však nepřilétá ani šíp, ani kámen. Na hradbě se s křikem nekupí válečníci dychtiví po boji. Je ticho. A to ticho trvá i když Run prochází branou, následován svými muži.
Zvědové velice opatrně vchází do oppida. Zbraně v rukou, svaly ztuhlé napětím.Nikdo je nevítá. Nikdo na ně neútočí. Jsou tu sami. Domy jsou prázdné. Dobytek pryč. Nikde ani živáčka. Tam, kde měl kypět život a kupit se hromady kořisti, není nic.
Run pobíhá mezi chatami a prohledává je jednu po druhé. Když vidí, jak jeho spolubojovníci přicházejí na volný prostor mezi chatami a oba mají prázdné ruce, Run se rozzuří a kope do všeho, co vidí. Tasí meč a seká kolem sebe.

Nic! To je výsledek výpravy.Teď,když se blíží zima a lidé hledají místo, kde by ji přečkali, konečně došli na konec. A tady není nic! Run se vůbec netěší na návrat k otci. Bude mu vyčítat, že spolu s ostatními bratry, přemluvil jeho i ostatní, k této výpravě. Měli k tomu jen ten důvod, že na stezce potkali a po boji zničil malou skupinku Keltů kteří putovali od hor na jihu. Přesvědčen, že Keltové mají sídliště v horách, přemluvil otce na tuto výpravu. Nic! To je to, kvůli čemu sem přišli.
Oba jeho muži jej nechávají na místě, tiše se vytrácejí a spěchají sdělit novinu vůdci.
Run osaměl uprostřed prázdné pevnosti. Zničeně usedá na veliký kámen. Rozhlíží se kolem a po chvíli prochází branou ven. Nešťastný a rozzlobený, se vydává po úzké stezce ze svahu. Nechce se mu zpět k otci. Jde po stezce a přemýšlí, co dělat.

Náhle ucítil kouř! Vítr přináší kouř! Run jej nasává nosem a opatrně sestupuje z kopce. Sleze lesem k potoku, překračuje jej a stoupá do svahu na druhém břehu. Kopec, zprvu lesnatý, se mění. Skála. Na vrcholu téměř hladká. Run vylézá na vrchol a rozhlíží se kolem. Pod ním se vlní řeka. A kouř stoupá od řeky. Run dojde na kraj skály a téměř vykřikne radostí. Pod sebou a soutoku řeky a potoka, uviděl osadu. Jen několik stavení. Run neumí počítat, ale chatrčí je více, než prstů na jeho ruce. To mu stačí. Až se vrátí k otci, jenž již nejspíš bude v pevnosti, nepřijde s prázdnou. Na to, aby vyloupili osadu u řeky, stačí pár mužů a Run si tím vylepší jméno u svého otce. Teď zůstane zde. Prozkoumá s kolika nepřáteli musí počítat a zítra se vrátí k otci s jasnou zprávou.
Rum v houstnoucím šeru, pozoruje osadu pod sebou. Vítr žene mraky začíná poletovat první sníh. Run již vidí v údolí jen záblesky ohně. Vstává a jde si hledat místo v závětří, kde by přečkal noc. Nad jeho hlavou se z mraků vynořil obrys obrovského dravce.

Pod kopcem usíná malá osada. Keltové kteří přežili krutou nemoc a strádáni po odchodu ostatních z oppida, našli obživu u řeky. Ona jim dává jíst. Ona je uspává po těžké práci na malých políčkách. A oni jsou tady. Jsou rádi v blízkosti svých mrtvých a na dosah svých bohů.
A zůstanou ti i poté, kdy loupeživí Markomané, bez kořisti a také bez nejstaršího syna svého vládce, odtáhnou zpět do vnitrozemí.
Pod kopcem na soutoku Vltavy s Křemežským potokem, tiše usínají lidé. Nad temenem kopce krouží obrovský dravec. Po chvíli usedá se svou kořistí na protější skálu.
Tipů: 6
» 19.05.12
» komentářů: 4
» čteno: 814(8)
» posláno: 0


» 19.05.2012 - 11:50
napínavé jako vzdy...ST
» 20.05.2012 - 11:15
Moc se mi líbí ta jména.
» 22.05.2012 - 20:27
tahle se mi trošku ztratila,ale dohnala jsem deficit--ST
» 22.05.2012 - 20:33
básněnka: Je to fajn, že mne čteš. Díky Přeji ti fajn večer

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.

© 2011 - 2022 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.