S trochou fantazie.

Úvaha volně navazuje na báseň "Bez fantazie" od Noc17.
» autor: bameka
Do této úvahy se mně nechtělo i chtělo zároveň. Nechtělo proto, že pojednává o věcech mimořádně citlivých a pro některé z vás i hodně osobních. Není mým cílem snižovat úctu k miliónům obětí holocaustu a vůbec všech obětí, které se ve víru 2. světové války ocitly ve špatnou dobu na špatném místě, na válečných zločinech nemajíc pražádnou vinu.
A na druhou stranu se mně do této úvahy chtělo, protože na základě vyčteného, vypozorovaného a vyposlechnutého si troufám tvrdit, že vím, o čem píšu. Nemám sice v sobě tu invenci básníků, tu schopnost zajímavých obratů, tu lehkost pohrávání si se slovy, kdy ale za vším jsou hlubší znalosti. Avšak u básně "Bez fantazie" od autorky Noc17 jsem ihned měl pocit, že té básni rozumím. Že rozumím, co jí bylo myšleno, i když přímo nevysloveno a že též rozumím komentářům k této básni. A souhlasím s nimi.

Proto bych byl rád, aby jste při dalším čtení měli na paměti moje slova: Adolf Eichmann, jakož i další desítky až stovky německých válečných zločinců, neměli právo zemřít na sešlost věkem. V případě všech těchto mužů (ale i žen) nikdy nepřestanu souhlasit s tím, že byli odsouzeni k trestu smrti a že byl tento trest na nich vykonán.
Válečné zločiny by však měly být posuzovány dle dnes populárního, přesto však poněkud zprofanovaného hodnocení "padni komu padni". To, co píšu níže, berte jako podnět k zamyšlení. Pro někoho možná budou jisté skutečnosti novou informací. To, co z různých událostí vyvozují někteří historici a autoři a s čím se do jisté míry ztotožňuju, nikomu nevnucuju. Je to jen jiný pohled na danou problematiku, v současné době určitě ne většinový.

Tak čím bych začal? Dejme tomu - válečnými zločiny. Adolfa Eichmanna jsem ohodnotil jako jednoho z nejhnusnějších válečných zločinců, s tím asi nikdo nebude mít problém. Jenže. V zájmu větší vyváženosti informací o válečných zločinech, řekněme v období let 1935-1950, bych uvítal, aby se konečně hlasitěji mluvilo o tom, že zločiny se páchaly na všech stranách. Státy "Osy" a jejich satelitů jsou v těchto věcech zmapované docela dobře a žádný soudný člověk jejich zločiny nezpochybňuje. Ale co západní spojenci a bývalý Sovětský svaz?

Co se týče Sovětů, zatím nejznámější událostí je "Katyň". Zločin, spáchaný sovětskou NKVD na vojenské i civilní elitě polského národa, se souhlasem J.V. Stalina. Tento akt bezpráví se odehrál po vojenské porážce Polska a jeho rozdělení mezi Německo a Sovětský svaz. Slovo "Katyň" zastřešuje vyvražďování Poláků na více místech bývalého Sovětského svazu. Občas se to připomíná i současnému Rusku. Ale v průběhu 2. světové války se západní spojenci tvářili, že věří, že viníkem těchto vražd jsou Němci. Raději hodili přes palubu Poláky, jednoho z nejvýzněmnějších spojenců Britů v přímé bitvě o Británii. Stalin byl důležitější. Pochopitelně, ale kdo komu chce pak kázat o nějaké morálce nebo etice?

A nyní k západním spojencům. Dle dnešních měřítek bylo válečným zločinem například bombardování některých německých měst. Němci to začali praktikovat jako první, ale v této úvaze jde o to, kdo všechno válečné zločiny páchal. Z vojenského hlediska bylo naprosto zbytečné několikeré masivní bombardování Drážďan v roce 1945. To největší vyvolalo tzv. požární bouři s dodnes nejasným počtem obětí. Údaje hovoří od zhruba 18 tisíc do 135 tisíc mrtvých podle toho, která strana provádí výpočty. Vzhledem k obrovské migraci Němců v posledních měsících války bych odhadoval číslo hodně vysoko nad oněch 18 tisíc obětí.

Stejně tak lze jako válečný zločin hodnotit, a ono to tak hodnoceno je například na Wikipedii, svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Dodnes je to zdůvodňováno jako varování Japonsku, aby nepokračovalo ve válce a tím zabránilo dalším válečným obětem na obou stranách. Ale to bombardování by se také dalo nazvat jako hromadná poprava civilistů pro výstrahu, a to už tak vznešeně nezní. Obě bomby totiž měly hned první den na svědomí dohromady 75 tisíc mrtvých, a to je dodnes bráno jako minimální odhad. Do čtyř měsíců pak počet obětí stoupl, opět minimálně, na 150 tisíc mrtvých. Celkem běžně se připouští, že tato čísla byla asi podstatně vyšší.

A možná vůbec k největším válečným zločinům došlo chováním spojenců k německým zajatcům na konci války. Tady je rozdíl v počtu obětí přímo neuvěřitelný. Kdysi začínal pod 10 tisíci mrtvých, ale to bylo tak směšné, že počet byl upraven na 50 tisíc mrtvých ve spojeneckých zajateckých táborech. Jenže to je počet uváděný spojenci, jinak jsou odhady až k jednomu miliónu obětí. Těžko říct. Já bych se klonil k číslu mnohem vyššímu než zmíněných 50 tisíc mrtvých. Na základě čeho si to myslím? Noviny, časopisy, knihy, filmové dokumenty v televizi, na videu, internet. Zkrátka, hodně zdrojů. A při všech těchto informacích jsem si položil otázku: "Byli by těchto činů západní spojenci schopni?" Vybavil jsem si všechna ta zákulisní jednání (například tzv. Morgenthaův plán), mezinárodní skandály, úlety, "selhání jedinců" - od dnešní doby až někde po korejskou válku. A po dlouhém zvažování pro a proti jsem došel k závěru:" Ano, schopni by toho byli." Ale na nich je, co a v jakém rozsahu přiznají, protože stoprocentní důkazy už asi neexistují.
O spojeneckých zajateckých táborech jsem se zmínil v dřívějších povídkách a ztotožňuju se s Gabkinovým komentářem, že "někdy nechtěná pravda ráda utíká z očí".

Ale teď už je čas vrátit se k Adolfu Eichmannovi. Z čistě vojenského hlediska možná k jednomu z "nejužitečnějších" válečných zločinců. Ptáte se, co je to za hloupost? On existuje jeden pádný argument, proč i takto lze tuto lidskou bestii nazvat. Ale udělejme to jinak. Původně jsem měl v úmyslu napsat jen jednu úvahu. Ale protože mým záměrem opravdu není v těchto citlivých věcech vyvolávat rozhořčení, nýbrž pouze vybídnout k zamyšlení, rozhodněte v komentářích sami, jestli chcete toto dílko dočíst. Počkám do konce tohoto měsíce. Jestli bude většina komentářů pro pokračování, dopíšu zbytek. V opačném případě jdu od toho. Jestli nebude žádný komentář, budu se vyjímečně řídit pravidlem "mlčení rovná se nesouhlas" a půjdu od toho rovněž. Navíc smažu i tuto první část, bez jakéhokoliv negativního pocitu.
Tipů: 4
» 25.01.12
» komentářů: 9
» čteno: 988(21)
» posláno: 0


» 26.01.2012 - 11:38
Bráno rovným metrem, je to jak píšeš. Ovšem, rovným metrem nikdo z účastníků konfliktu ten spor nezměří... Říká se, že historii píše vítěz, a taky to tak je. O každé válce v historii bychom se učili jinak, vyzvedávaly by se jiná data a mlčelo o jiných, kdyby vyhrála jiná strana.
Myslet si, že je to špatně, je jako nesouhlasit s tím, že je v atmosféře Země víc kyslíku než čpavku... jistěže se s tím teoreticky dá něco dělat, jistěže se na to dá poukazovat, ale... buďme rádi, že je to ten kyslík... s tím čpavkem by to mohlo být o dost horší nejen, co se týče možnosti na něj poukazovat...
» 27.01.2012 - 08:16
Kdo seje vítr sklízí bouři. Na můj vkus z toho němci vybruslily příliš lehko na rozdíl od rusů, židů angličanů. A historie se opakuje.
» 27.01.2012 - 14:36
umělec2: drsnosrstej kokršpaněl: Dík, za komenty, neboť i v nich je kus pravdy. Pánové, ale moc jste mně to neulehčili. Čekal jsem něco ve smyslu "s obsahem textu nesouhlasím, pokračování raději ne" nebo naopak. Prostě něco takového. Navíc se objevilo pár tipů, takže teď jsem z toho vcelku jelen.
A jen na okraj k "umělcovu" komentáři: Podle vícerých statistik národností s největší procentuální ztrátou na životech během 2.SV byli Bělorusové. To jen na potvrzení toho, jak lze na různé události různě nahlížet. Proto píšu, že není mým cílem mé názory někomu vnucovat.
» 27.01.2012 - 22:19
Souhlasím s tím, co napsal umělec2! Historiografie je
plánování minulosti...
» 01.02.2012 - 09:09
Bíša: Asi bychom se mohli shodnout v tom, že historii by měli psát především historici. A to takoví, že dobří. Pak by nemuselo být podstatné, zda na minulost nahlížíme z pohledu historiografie nebo vědecké historie.
Protože však v současnosti píše a přepisuje historii kde kdo k obrazu svému, připojil jsem jiný pohled k osobě A. Eichmanna a k období 2. svět. války. Je menšinový, ale v žádném případě není pouze můj.
Do konce ledna t.r. jsem se vyslovené kritiky k první části mé úvahy nedočkal. Proto dopíšu zbytek. Obsah bude možná ještě nepříjemnější, ale doufám, že ze závěru vyplyne, o co mně ve skutečnosti jde. A poté v budoucnu od podobných úvah upustím. Přesněji řečeno, na delší dobu upustím od jakýchkoliv dalších úvah.
» 02.02.2012 - 23:11
jsou informace, které sice nevyhledáváš, ale pokud je potkáš, jsou pro tebe obohacením.......
takže třeba četba Merleho....Smrt je mým řemeslem.... mi o vzniku fašismu a hrozby takového hnutí pro budoucnost...... dala více než jakékoliv politické kecy v novinách a nebo televizi.
Ty víš, že jsme se bavili o tvé tvorbě než jsi sem přišel. a tohle tvé psaní je názornou ukázkou, v čem je ojedinělé a má zde své oprávněné místo.
Je seznámení s pohledem na věc....a nemanipuluje s lidmi.....a to je velmi vzásné - udržet linii psaní v obecné rovině, bez zaznamenání ovlivnění myšlení.... Jinými slovy..... pokračuj, ať tu je také něco učebnicového....
» 02.02.2012 - 23:21
Paulmatthiole
Jsem pro pokračování.
» 05.02.2012 - 07:53
Paulmatthiole: Já taky!
Máš pravdu Bameko. Na obou stranách platilo tehdy pravidlo: ¨Oko za oko, zub za zub.¨ V tomto směru měl norimberský proces jednostranně velký nedostatek...
» 05.02.2012 - 10:10
Válečnými zločinci jsou ti, kdo válku rozpoutali. To ostatní je jen důsledek selhánhi člověka. V případě druhé světové války je možno vinit jen Musoliniho, Hitlera, Stalina a Japonskou vládu. Samozřejmě spolu s jejich klakou. Vše ostatní je jen důsledek jejich činů. Touha po moci. jíž se vyznačovali všichni jmenovaní, přivedla.svět do konefiktu. jaký zde ještě nebyl. Miliony mrtvých lze připsat jen na jejich účet. Lze samozřejmě polemizovat o tom, zda bylo to, či ono nutné. Lze zpochybnit některá rozhodnutí těch, kdo bojovali proti nim. Stalinův podíl na porážce Německa. je nezpochybnitelný. Stejně tak i jeho podíl na Hitlerových úspěších. Ale to je na dlouhou debatu. V zásadě jsem pro, aby jste pokračoval ve svých úvahách. Snad si oba leccos vyjasníme.

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Předchozí: Domov. | Následující: Ptáci.
« jméno
« heslo
» Registrace
» Zapomenuté heslo?
online
Koblížek [1]
narozeniny
Psavec [12], Levandule [12]


© 2011 - 2023 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.