Království rýmů a šprýmů II - úvod

...zde milým čtenářům připomínám děje i postavy v kapitolách dílu předešlého rozvinuté...nastiňuji objasňování záhad v pohádce již zmíněných – to, psáno před lety třemi, nyní aktuelním dodatkem opatřuji...
» autor: čubík
Na vědomost se dává lidu literovému, že Království rýmů a šprýmů, které jsem počal dne 25.7.2007 spisovati, s pravděpodobností, rovnající se bezmála jistotě, dočká se svého pokračování.
Ode dne 29.9.2008, kdy jsem díl první slavně uzavřel, nenalézaje nižádné kloudné inspirace k pokračování, též i poněkud formou vypravěčskou unaven, nechal jsem onu pohádku v nitru svém odloženu k patřičnému vystříbření.

S převelikým uspokojením je mi tímto sdělit zprávu, že múza, jenž bezmála tři kvartály se mé mysli vyhýbala, v den mého xtého narození červencového mě poznovu obšťastnila svou blahou přízní a já, kostřičku budoucích příběhů počal pozvolna spřádat, dějové vazby si ujasňovat a postavičky, jenž k oživení děje měrou zásadní přispívají, v život pohádkový pozvolna uvádět.

Mnohý čtenář, který provázel mne od prvých krůčků v království tomto poetickém, jistotně žádostiv bude, zda postavy, které měrou rozličnou díl první oživovaly, v onom druhém se poznovu objeví.

Směle mohu odpovědět: ano.

Dnes již bývalý děs vobližný, jenž v lesích hlubokých počestné pocestné svou žádostivostí po oblízání děsil, opětně na scénu uveden bude, neb jeho svobozením hrdinným pánem z Atě příběh jeho nelze pokládati za uzavřený, a tak představen tu bude co tvor svých předností užívající nyní k blahu lidí, kteří ze širého okolí teď za ním putují, by ulevil jim od neduhů jejich, způsobem nikdáž nevídaným.

Též Aťan, který nejen že projevil svou srdnatost v nejvýše bolestivém aktu svobozování Vobližníka, i od rázné Týnky mu bylo vytrpěti během tří let, měsíc co měsíc, mnohý vydatný štulec, rýpanec, či šrám, též i mnohé legrácky svých spolustolovníků strpěti musil, neb tajemství, které k odkletí vobližného děsa nutno bylo udržeti, mohutně mu drásalo nejen údy, nýbrž i nitro jeho tak vroucí a citlivé.
Odměna, která v dočasném posílení jeho mužných funkcí spočívala, snáď alespoň zčásti zhojila rány, jež na duši i těle v hostinci u panenské Týnky utrpěti mu bylo.

I Žqáry, náčelník či náčelnice proslulé loupežnické roty na scénu uveden/na bude a překvapení velkého se čtenář dychtivý u této osoby naděje.

Opičí les i obyvatelé jeho tajemní vzpomenuti budou…též ujasněno, proč v království tak poetického lidu mnohých plátků bulvárních lze se dopíditi a knih poetických pohříchu jen zřídka a s obtížemi k nalezení…proč lidé výsostně básniví a poezii v tištěné podobě sobě přechovávající záhy mizí… osvětleno bude i vše kol zákazu i pašování moku pěnivého…

Poznovu setkáme se s vílou Bublinkou, mou věrnou průvodkyní a bedlivou ochránkyní, i s mou duchovní sestřičkou, jež, v zrádném močále poetům tak zhoubném, o milce svého před lety přišla.

Tak i Týnka, šenkéřka s vnadami nadmíru rozvinutými, zmíněna bude, výla psychopatka a v neposlední řadě i princezna Lota, jejímž svobozením ze spárů smíchu neustálého kapitola první dílu druhého počata bude.

Tento výčet budiž milými čtenáři brán jako pouhé připomenutí osob i dějů, kteréž v prvém díle Království byly mnou, co vypravěčem neumělým, představeny.

Obíraje se myšlenkou, ve spisování této pohádky pokračovat, obracím se tímto na literáckou veřejnost s výzvou:
…kdo z vás nebojí se vstoupit do tohoto pohádkového děje, a hotov je položiti jméno své na oltář mé fantasie, nechť se mi v průběhu třiceti dnů od vyhlášení ozve buď v tomto komentu, neb ve vzkazech vyjeví mi svůj pohled na vyznění, či formu projevu své postavy...
…počet nově přijatých adeptů závisí na rozsahu pohádky i na zpracovatelnosti a použitelnosti dotyčného uchazeče/ky...
...snáď dvé, tří smělců, smělek, začlením v tento pohádkový celek...

...ufff...

27.8.2009


...toto před bezmála třemi lety napsav, ni ve snu nejrmutnějším bych neočekával, že po roce pouhopouhé dvě kapitoly v rozmezí 14ti dnů vyplodím a dál, až do dnů nynějších, se v mlčení prázdné zahalím...

...než hodlám své meškání napraviti a ty, kteří svou důvěrou ku účinkování svému v pohádce této mne opatřili, bohdá nezklamu a v děj, v mysli mé za léta půstu vydatně uležený a košatě rozvinutý, uvedu...

...z autorů účinkujících, nově přijatých, je mi potěšením vyjmenovati tyto:

...dámy prominou, ale jakožto prvou postavu z příběhů budoucích je mi uvésti Toníka alias Bíšu, neb jeho role bude hrubě nepominutelná a k záchraně království poetického před prózným hmotařením vpravdě zásadní...
...ač synek rodu prostého, řemeslného, za nevídané snášení tělesného utrpení (však s dopadem na lid veškerý blahodárný) a za svou nehnutelnou oddanost dobru do rytířského stavu bude pasován...

...dále se můžeme smočiti v zázračné studánce Slávce, však jen ti, jež bolesti své postaviti se čelem dovedou...

...k zatančení ohnivému nás vyzve neodolatelně uchvacující víla Mbonita, plamínek zapalující i netanečníky vpravdě zaryté...

...též setkáme se s gabkinem, takto ministrem všeobecného bezpečí a klidného spánku...


...tímto výčet nekončí, neb zájem projevili i další ochotníci, však do dějů vstoupí v kapitolách pozdějších, kterých náplň sám nyní ještě nedohlédám a jmenovati je budu, až jak jejich místo z rozvinutého příběhu vyplyne...

…tak i bytostí veskrze pohádkových se nadějeme:

…Bylinky, jež uzdravujíc ducha i těla všech dospělců, kteříž i v milování, s její čarovnou pomocí obzory nové, netušené, poznávati budou…

…potměšilého a ohavným šklebem opatřeného skřítka Pincase, který z předešlé plejády vesměs dobrodějných bytostí trčí jak péro z gauče…

…a množství všeliké těch, kteříž v mysli mé se ještě hluboko nalézají…

…však temný a nejvýše zhoubný mrak nebytí poetickou scénu království tohoto prostupuje a duším básnivým, tím nejlítějším nepřítelem od věků jest a jméno jeho…
…prozradím až v kapitolách následujících…

…s nepřítelem tímto boj svedeme převeliký a ukrutný, který však v myslích a duších se odehrávati převážně bude……tímto čtenářům svým milým za přízeň dosavadní děkuji a jest mi setrvávati v doufání, že kapitolami těmito pohádkovými se s myslí jarou a zvídavou obírati budou, dokaváde nenaplní se příběh tento, spřádaný mnou, co průvodcem a vypravěčem neumělým…

čubík alias Tomáš Mařík
Tipů: 14
» 09.08.12
» komentářů: 7
» čteno: 1236(36)
» posláno: 0


» 10.08.2012 - 09:52
...dobře je,že odhodil jsi mlčení-
tak mnoho zdaru v tvoření
» 10.08.2012 - 10:21
Namlsal jsi mne...
» 10.08.2012 - 14:53
vavaoko: donne:
...mám ještě 10 dnů dovolené, tak to by v tom byl sám temnoty zplozenec, abych se archaicky vázaně nerozvinul...:)
» 15.08.2012 - 00:07
to, zdá se mi náramě užitečné,
takové veledílo pustit do světa.
S pamětí staré želvy nezaznamenávám podobné. Budu sledovat z povzdálí a občas se ozvu , bude-li třeba elixír , což školená jsem u žen čarodějných.
» 15.08.2012 - 00:23
s.e.n: ...jen se ozvi, Maruško, vždyť já, průvodce po královstvím tomto, jež rýmů a šprýmů plné, přízeň, co vláhu osvěžující dychtivě shledávám, bych v rozvíjení příběhů těchto rozmanitých neuvadl a ku zdárnému vyvrcholení je bohdá přivedl...
» 28.09.2012 - 16:32
Za ST.
» 24.07.2013 - 23:24
.-)))

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Předchozí: Má ho ráda | Následující: Hroty ňader

© 2011 - 2022 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.