syndrom Seemanové

caementosis cerebri
» autor: ttragelaf
Standíku
deset minut
než přrazíí kamion

co chceš ? - cigáro !
.... jsi mi socka

podívej –

němecá ekonomika stagnuje
za rok 2019
+ 0,6 %

česká ekonomika se držela
díky utrácení

kam asi jela doktor Zemánková
na dovolenou ?

...jo
a ČNB zvedla cenu peněz

ve druhém pololetí se bude
propouštět – tak bacha, ty vole
na mezery na páse...

….........jóó..a tohle je dobrý:

v Česku byl popsán syndrom Seemanové
jde o unikátní kombinaci autosomálně
dědičné chorobné touhy
po penězích a kariéře
v kombinaci se sociální imbecilitou
lidské vědomí vnímá velikost vlastního konta
a díky neuronálnímu přenosu
postupně přeměňuje
gliové podpůrné buńky na cementovou hmotu
ta se
…..............drolí a vypadává nosem

je to nakažlivé
v Motole to roznesla jakási profesorka
Seemanová
a do Benešova od ní
Zemánková

v akademii
zase nějaká profesorka
Syková

nebo co

to sou věci

hele, makáme
už je půl....
SCIENCE

syndrom Seeman

mode of inheritence: AD
penetrance: 100 %
expressivity: variable

features:
social imbecility
pathological desire for money and career
+

Jan Ámos Komenský


Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:

Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.

Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.

Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí.

Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení Jemu jedním ramenem.

Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka.

Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.

https://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=687926
bud´ ratolestí zelenou

.... buď ratolestí rostoucí
podlé studnic

byt´by stříleli do tebe
v tajné nenávisti
měvše tě střelci

zůstaniž v síle lučiště tvé a zesilte se ramena rukou tvých
Tipů: 4
» 15.02.20
» komentářů: 6
» čteno: 43(4)
» posláno: 0


» 15.02.2020 - 08:37
z denníku
____________

v jednom punkovém týdeníku
psali
že prekariát
to jest lidé deklasovaní mimo měšťanské vrstvy
jsou
lidé ztracení
neschopní resocializace
lidé schizoidní
paranoidní
neurotičtí
depresivní
zdivočelí
zákeřní
lžou
kradou
zneužívají kde co
včetně léků
a zejména pak

jsou zahořklí a kyselí

já tě, fikusi, vezmu sebou
do směn
(když tebou pohrdla justice)

uvidíš a uslyšíš
prach
hluk
výfuky
řev pásů
řev lidí
krev
zranení
vyčerpání
alkohol
drogy
bércové vředy
uvidíš nánosy zaschlé stolce a moče
hnijící rány
zápachy
zvratky
infarkty
mrtvice

paralyzované lidi žijící na ulici
v parcích, příkopech na vozících
s epilepsií
s afektivními poruchami
agresivitou
zločinností
ale
i úžasnou nevinností a prostotou

uvidíš hejna různých stadií hmyzu
v jejich vlasech
uvidíš
svrab
blechy
štěnice
lupénku
růži
hnisavá akne

a budeš muset každému něco dát

co ti ještě zbude ?

jedno krásné:

...........".HOLKA NENECH SE OTRÁVIT"

ANNA HOGENOVÁ
» 15.02.2020 - 09:59
jednoduché prvky literární kritiky
jsou v bodech

a - g
:ty má pěnkavěnko....jak to vlastně funguje ?

sociologové mají
koncept aktivního stáří

zážitky
zážitky
zážitky

abychom nikdy nezestárli

kdo má zážitky
je mladý


moderní lingvisté
chtějí
přiblížit jazyk lidem
zrušit ypsilon
a
kroužek nad ů

zdržuje to


katolická církvev
má také program

minulý týden
trávili čeští a moravští biskupové
na duchovním cvičení
v Izraeli

tento týden
pokračují v Jeruzalémě
plenárním zasedáním


desítky miliard
mikroplastových
vláken
denně

proudí po Labi
z Česka
do Severního moře


a

psychiatři píší
jak zvýšit

duševní pružnost
v každodenním životě

ty má pěnkavěnko
něco mi tu nehraje


rozbor :

a......ústřední myšlenka

absurdita

b........estetická kategorie

komično

c..........technika výstavby

kompilace (viz f,)

d..........implicitní obsah

poukaz na
absenci
jednoduchého
a
sebestřednou hypertrofii
specializací

na
nulovou znalost prvouky
(s elementárními prvky
filosofie a práva)
v odborných branžích

jednání a konání
nevyrůstá z lidí

ale

z kodexů

a z usnesení
biskupské konference

poukaz na
zpěvného ptáka
pěnkavu

d...........postoj autora

„něco mi tu nehraje“


e............jazykové prostředky

pěnkavěnka

spisovně
je
pěnkavka
pěnkavička

f.............původnost

5%

shoda s cizími
necitovanými
texty 95 %

g............autor

pomocný dělníkZávěr

„něco mi tu nehraje“
» 15.02.2020 - 11:04
Něco mi tu nehraje. Jak se s takovými znalostmi dá bejt?
Já bych to neustál. Spoustu věcí o nichž píšeš, znám také. Jsem již poměrně stár. Ale takto zhuštěné to nevnímám. A jsem tomu rád.
Ale ST. Jen piš.
» 15.02.2020 - 11:35
vavaoko:

díky za názor, chlape já nic netvořím
to jsou reportáže..odpady mé cesty,
kterou si nevybiram...

každopádně můžu i musím vidět zkresleně
ale pravda se pozná jen angažovanosti...

sú v metru a na cestě...musím se odmlcet
» 15.02.2020 - 12:19
Proč jsem nikdy nejel do Počátek ?
Neměl jsem peníze ani já jídlo.
Později sem měl peníze ale ne čas.
Taky jsem zacal váhat...jsem příliš jinde.
Příliš introvertni.

Takže nikoho v tomto literárním prostředí
neznám ani z doslechu. Po nikom nepatram.
Žádné jiné odkazy ani stránky nehledám.
Nečtu ničí sbiriycanibzivotopisy.
K dispozici je jen profil a to, co kdo o sobě
napíše a to, co píše jako takové.

V tomto smeru jsem totalne odříznutý

...ale to je prece úplně vedlejší..Je to digitální experiment.
» 15.02.2020 - 15:24
ST

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Předchozí: prvohory | Následující: netípejte cigarety o Miladu Horákovou

© 2011 - 2020 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Excalibur meč

Znáte legendu o bájném meči používaným samotným králem Artušem?

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.